Pierwszy w Polsce
sąd arbitrażowy
wykorzystujący AI

Od 2021 roku rozwijamy nowoczesną technologię sztucznej inteligencji (AI), która zrewolucjonizuje arbitraż w Polsce.

O nas

Dowiedz się kim jesteśmy

ENOIK to polska firma, która stworzyła sąd arbitrażowy, wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji do rozstrzygania sporów o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami.

Naszych arbitrów w procesie rozstrzygania sporów prawnych będzie wspierał algorytm wytrenowany na bazie setek tysięcy spraw rozpoznanych przez sądy powszechne. Dzięki temu będziemy w stanie zagwarantować rozstrzygniecie sporu prawnego w ciągu 40 roboczogodzin od uzyskania kompletu dokumentów. Nasza usługa pozwoli  przedsiębiorcom wielokrotnie szybciej uzyskać wyrok w sprawie swoich należności u nieuczciwych kontrahentów, zmniejszając  ryzyko problemów z płynnością finansową.

Postępowanie arbitrażowe odbywać się będzie online, z wykorzystaniem autorskiej platformy, opartej o interaktywne formularze. Pozwoli to na obniżenie kosztów reprezentacji prawnej i zwiększy dostępność wymiaru sprawiedliwości.

Dlaczego ENOIK?

Rewolucjonizujemy arbitraż w Polsce

Przenosimy arbitraż do XXI wieku
ENOIK wykorzystał trwającą rewolucję, którą przyniósł rozwój technologii AI. Chcemy dokonać przełomu w dziedzinie arbitrażu. Dzięki wielomiesięcznej pracy stworzyliśmy sąd arbitrażowy godny XXI wieku, w którym sprawy będą rozstrzygane obiektywnie i szybko.
AI – prawdziwie ślepa temida
Rozwiązanie stworzone przez ENOIK wspiera arbitrów w wydawaniu wyroków, co znacząco przyspieszy proces. Wykorzystujemy w tym zakresie sztuczną inteligencję wytrenowaną na bazie setek tysięcy wyroków. Algorytm bierze pod uwagę kilkaset zmiennych, wynikających wprost z przesłanych przez strony dowodów, pomijając w ocenie względy pozamerytoryczne.
Pomagamy uczciwym przedsiębiorcom w uzyskaniu sprawiedliwości
Sąd arbitrażowy ENOIK będzie rozstrzygał spory prawne, w szczególności sprawy o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami. Dzięki ENOIK  przedsiębiorcy będą mogli wielokrotnie szybciej niż w sądach powszechnych uzyskać wyrok pozwalający odzyskać należną im zapłatę za zrealizowaną umowę.

Jak to działa?

Jak działa
Sąd Arbitrażowy ENOIK?

1.
Utworzenie konta w serwisie
Pierwszym krokiem będzie utworzenie konta w systemie ENOIK, dzięki któremu możliwe będzie wszczynanie postępowań arbitrażowych.
2.
Zawarcie klauzuli arbitrażowej w umowie
Sąd Arbitrażowy ENOIK będzie właściwy do rozstrzygnięcia sporu prawnego w sytuacji, kiedy jego strony zawarły tzw. klauzulę arbitrażową. Jest to zapis, w ramach którego strony zgadzają się, aby spory prawne były rozstrzygane przez sąd arbitrażowy ENOIK.
3.
Postępowanie arbitrażowe
W przypadku wystąpienia sporu prawnego konieczne będzie zalogowanie się do systemu ENOIK i przy pomocy dedykowanego formularza przygotowanie pozwu oraz wniesienie opłaty sądowej.

Po złożeniu pozwu, strona pozwana będzie miała możliwość ustosunkowania się do stanowiska powoda poprzez wniesienie odpowiedzi na pozew. Następnie pozywającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia repliki na odpowiedz na pozew. Trzykrotna wymiana pism procesowych umożliwi kompleksowe zgromadzenie materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sporu prawnego. Dodatkowo strony będą mogły skorzystać ze wsparcia przydzielonego do sprawy asystenta, który weryfikuje poprawność formalną składanych dokumentów.
4.
Przydzielenie arbitra
Wybór Arbitra rozstrzygającego spór prawny odbywać się będzie losowo, a zmiana Arbitra będzie mogła odbyć się tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.
5.
Wydanie wyroku
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego System zaproponuje Arbitrowi wstępne rozstrzygnięcie sporu prawnego na podstawie wiedzy wytrenowanej na próbie ponad pół miliona przeanalizowanych spraw rozstrzygniętych przez sądy powszechne. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy, a także analizą algorytmu, Arbiter wyda wyrok w sprawie.

Atuty rozwiązania

Zyskujesz wiele korzyści
korzystając z ENOIK

SLA czyli gwarantowany czas rozstrzygnięcia sprawy
Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako wsparcia dla Arbitra w procesie rozstrzygania sporu pozwoli nam zagwarantować rozwiązanie sprawy w ciągu 40 roboczogodzin od dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych do rozstrzygnięcia sprawy. Oznacza to, że sprawa rozstrzygana będzie wielokrotnie szybciej niż w sądach powszechnych, pozwalając szybciej odzyskać należne pieniądze.
Obiektywizm w ocenie sporu
Jak pokazują badania naukowe, różnego rodzaju czynniki pozamerytoryczne mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji przez sędziów. Nasze rozwiązanie pozwoli ograniczyć ten problem. Arbiter rozstrzygający spór prawny , wspierany będzie przez sztuczną inteligencję, która na podstawie czynników wyłącznie merytorycznych przedstawi wstępne rozstrzygnięcie sporu. Ostateczna decyzja należeć będzie jednak do człowieka.
Proces w pełni online
Procesy w Sądzie arbitrażowym ENOIK będą odbywać się w 100% zdalnie (online), z wykorzystaniem autorskiego systemu. Strony postępowania wykorzystując interaktywne formularze, będą mogły wygenerować pisma procesowe oraz przedstawić swoje stanowisko w sprawie i przesyłać dowody. W tym systemie proces będzie prostszy oraz wiązał się będzie z mniejszymi kosztami ewentualnej reprezentacji prawnej, jednocześnie zwiększając dostęp do sprawiedliwości.
Moc wyroku Sądu Arbitrażowego ENOIK
Wyrok Sądu Arbitrażowego ENOIK będzie miał moc prawną równą z wyrokiem sądu powszechnego. Po nadaniu klauzuli wykonalności wyroku Sądu Arbitrażowego ENOIK Komornik będzie mógł rozpocząć jego egzekucję.

Nasz zespół

Twórcy ENOIK

Tomasz Chrząszcz

Współzałożyciel,
Prezes Zarządu ENOIK

Współtwórca aplikacji ENOIK i prezes zarządu spółki rozwijającej projekt. Od 13 lat związany z branżą IT. Współtworzył i rozwijał kilkanaście projektów informatycznych dla uczelni wyższych i instytucji publicznych oraz biznesu m.in. sektora finansowego. W ramach swojej aktywności zawodowej realizował działania z obszaru zarządzania finansami, sprzedaży i marketingu. Odpowiadał również za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych na kierunku Nauki Polityczne. Prywatnie mąż, ojciec dwóch wspaniałych synów oraz zapalony koniarz.
Mariusz Kiljańczyk

Współzałożyciel

Współtwórca aplikacji ENOIK, odpowiedzialny za obszar techniczny. Od ponad 15 lat związany z branżą IT. W przeszłości zajmował stanowiska Java Developera, Project Managera i Dyrektora ds. realizacji. Zarządzał dużymi wdrożeniami projektów informatycznych oraz projektował i wdrażał zmiany w zakresie procesu wytwórczego i wdrożeniowego oprogramowania. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Cybernetyka ze specjalizacją Informatyczne systemy zarządzania. Prywatnie mąż i ojciec trójki wspaniałych dzieci, kibic piłkarski oraz miłośnik prac w ogrodzie.
Waldemar Kluska

Współzałożyciel, Pomysłodawca

Pomysłodawca i współtwórca Sądu Arbitrażowego ENOIK, odpowiedzialny za zarządzanie zespołem prawnym. Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2016 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywał pracując w firmach z branży IT i nowych technologii, mediów i reklamy oraz prowadząc własną kancelarię. Reprezentował swoich klientów w licznych negocjacjach i sporach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi w tym Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prywatnie pasjonuje się podróżami i koszykówką.

Projekt tworzył również 28 osobowy, interdyscyplinarny zespół w skład, którego wchodzili doktorzy z dziedziny prawa i sztucznej inteligencji, a także praktykujący prawnicy, specjaliści AI, specjaliści IT i kadra zarządzająca projektem. Projekt w liczbach to:

  • 28 osób
  • Ponad 40 tysięcy przepracowanych godzin
  • Ponad 500 tysięcy przeanalizowanych wyroków
  • Ponad 200 pojedynczych możliwych zmiennych w każdym wyroku
  • Ponad 8 mln PLN zaangażowania finansowego

Kontakt

Chętnie odpowiemy
na każde Twoje pytanie

Dane spółki
ENOIK sp. z o.o.
ul. Jaśminowa 15
97-505 Dobryszyce

NIP: 7722419077
REGON: 383460408
KRS: 0000788540

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 5 000 zł