Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny (RODO)

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie.

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest ENOIK sp. z o.o., ul. Jaśminowa 15, 97-505 Dobroszyce.
  2. Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą do celów wskazanych poniżej na podstawie zgody stosownie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. W odniesieniu do wysyłania zamówionych informacji z Serwisu na podane w ramach Serwisu dane osobowe, to podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
  3. Podane przeze mnie dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  4. Podane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi korespondencji oraz – w uzasadnionych przypadkach – przez okres przewidziany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym (zgodnie z okresem przechowywania klasy archiwalnej, do której zostanie zakwalifikowana sprawa, w skład której wchodzi moja korespondencja).
  6. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
  7. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie nieprawidłowości przetwarzania.