Dofinansowanie UE

Enoik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „System wspomagający rozwiązywanie sporów prawnych poddanych pod rozstrzygnięcie elektronicznego sądu arbitrażowego, z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

Projekt obejmuje przeprowadzenie prac B+R i prac przedwdrożeniowych mających na celu opracowanie gotowego do komercjalizacji i wdrożenia Systemu wspierającego arbitrów w rozstrzyganiu spraw rozpatrywanych przez e-sąd arbitrażowy (spraw gospodarczych i cywilnych o zapłatę tożsamych z postępowaniami upominawczymi). System oparty jest o algorytmy przetwarzające i analizujące akta sprawy. Na ich podstawie System przeprowadza postępowanie dowodowe i proponuje rozstrzygnięcie sprawy.


Efektem wdrożenia Projektu będzie:

  • usprawnienie wymiaru sprawiedliwości,
  • zwiększenie dostępu do alternatywnych metod rozwiązywania sporów prawnych,
  • zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,
  • zmniejszenie zatorów płatniczych poprzez sprawnie działający System,
  • zwiększenie zakresu e-usług w kraju.

W wyniku realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozowojowych, zakończonych 30 czerwca 2023 r., przygotowana została do uruchomienia w wersji przedprodukcyjnej Platforma systemowa zweryfikowana testami integracyjnymi, akceptacyjnymi i bezpieczeństwa.

Realizacja projektu przechodzi z fazy B+R do fazy prac przedwdrożeniowych.


Wartość projektu: 8 397 705,41 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 6 411 334,50 PLN